Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Τεστ Επαγγελματικού προσανατολισμού ARISTON TEST σε συνεργασία με την Computer Academy.

ariston-test

Για μαθητές γυμνασίου και Λυκείου, το πιο αξιόπιστο, αμερόπληπτο και έγκυρο τέστ επαγγελματικού προσανατολισμού, τα αποτελέσματα του οποίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστα δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού  δελτίου μέσω ειδικού λογισμικού που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.