Θέσεις εργασίας

Το εκπαιδευτικό κέντρο αναζητά εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
(δασκάλα ή δάσκαλο δημοτικού σχολείου)
για τα τμήματα σχολικής μελέτης δημοτικού.
Ώρες από 13:30 μέχρι 16:00
και ενδεχομένως και μέχρι 18:00 για τα τμήματα.
ίσως χρειαστεί και για ιδιαίτερα
ενισχυτικής διδασκαλίας
στο χώρο του εκπαιδευτικού κέντρου
μετά τα τμήματα της σχολικής μελέτης,
από 18:00 και μετά.
Οι ενδιαφερόμενες ή ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται
να στέλνουν το βιογραφικό τους με φωτογραφία,
στο e-mail: dimitris@technokids.net