Υπολογιστές για παιδιά

Μαθήματα υπολογιστών με τη μέθοδο Project Based Learning σε παιδιά από 5 έως και 15 ετών.

Παιδιά Νηπιαγωγείου και Α’ δημοτικού

Το μάθημα είναι 1 ώρα 60 λεπτών (και όχι 45 λεπτά ή λιγότερο) την εβδομάδα.

Παιδιά Β’ και Γ΄δημοτικού

Το μάθημα είναι 1 ώρα (60 λεπτά) ή 1,5 ώρα (90 λεπτά) την εβδομάδα (εφόσον το τμήμα αποτελείται από 4 παιδιά και άνω και μέχρι 8 παιδιά). Προαιρετικά μπορούν μπορούν να έρχονται άλλη μία ώρα για πρακτική εξάσκηση και εκμάθηση τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης.

Παιδιά Δ΄δημοτικού

Το μάθημα είναι 1,5 ώρα (90 λεπτά) την εβδομάδα. Προαιρετικά μπορούν μπορούν να έρχονται άλλη μία ώρα για πρακτική εξάσκηση και εκμάθηση τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης.

Παιδιά Ε’ δημοτικού και άνω

Τα μεγαλύτερα παιδιά παρακολουθούν μάθημα 2 ώρες (120 λεπτά) κάθε εβδομάδα. Προαιρετικά μπορούν μπορούν να έρχονται άλλη μία ώρα για πρακτική εξάσκηση και προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοπποίησης.

Τα παιδιά από Ε’ ή ΣΤ’ δημοτικού παρακολουθούν εκτός από τις ενότητες του επιπέδου της ηλικίας τους και μαθήματα ρομποτικής για παιδιά (LEGO MINDSTORMS) και μαθήματα με στόχο πιστοποίηση αλφαβητισμού στους υπολογιστές (ACTA CCU).

Τα παιδιά γυμνασίου και λυκείου παρακολουθούν εξειδικευμένα μαθήματα Microsoft Office 2013 για την Πιστοποίηση Microsoft Office Specialist και μαθήματα σχεδιασμού δυναμικών ιστοσελίδων  και web marketing.

Για περισσότερες πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.