Αγγλικά

Μαθήματα Αγγλικών, ειδικά σχεδιασμένα για Αρχάριους ενήλικες αλλά και για προχωρημένους.

  • Άμεσα
  • Οικονομικά
  • Ποιοτικά
  • Ευέλικτα τμήματα
  • Με ισχύ για Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα
  • Με εξετάσεις κάθε μήνα
  • Με δωρεάν επανεξέταση
  • Σε προνομιακή τιμή
  • Οι εγγραφές ξεκίνησαν
  • Απαραίτητο: Δηλώστε συμμετοχή τώρα!

Αποκτήστε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό Αγγλικών ΤΙΕ
επιπέδου B2 (Lower) ή και C2 (Proficiency) μόνο σε 6 μήνες!