Αγγλικά

Μαθήματα Αγγλικών, ειδικά σχεδιασμένα για Αρχάριους ενήλικες αλλά και για προχωρημένους.

 • Άμεσα
 • Οικονομικά
 • Ποιοτικά
 • Ευέλικτα τμήματα
 • Με ισχύ για Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα
 • Με εξετάσεις κάθε μήνα
 • Με δωρεάν επανεξέταση
 • Σε προνομιακή τιμή
 • Οι εγγραφές ξεκίνησαν
 • Απαραίτητο: Δηλώστε συμμετοχή τώρα!

Αποκτήστε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό Αγγλικών ΤΙΕ
επιπέδου B2 (Lower) ή και C2 (Proficiency) μόνο σε 6 μήνες!

Τμήματα

 • Junior A
 • Junior B
 • Senior A (Level for exam A1)
 • Senior B (Level for exam A2)
 • Senior C (Pre-intermediate Level)
 • Teen 1 (Intermediate Level)
 • Teen 2 (Level for exam B1)
 • Teen 3 (Level for exam B2)
 • Expert 1 (Level for exam C1)
 • Expert 2 (Level for exam C2)